Optima

สำหรับการหล่อเรซินและลวดลายพลาสติก


Optima เป็นปูนสูตรใหม่ล่าสุดสามารถอดทนความร้อนสูงและการขยายที่สูงด้วยซึ่งจะเหมาะกับการหล่องาน
 เรซิ่นที่ปริ้นเครื่องสามมิติ (3D)

Related products

Khunnapap Tech Solution
© Copyright 2019. Khunnapap