RTV Jewelry Molding Rubber 20KG


  •  ไม่มีการหด
  •  มีวิธีการทำที่ง่ายและรวดเร็ว
  •  มีความใส ช่วยในการทํางานโดยเห็นแบบ และทําให้ตรวจสอบฟองอากาศได้ง่าย
  • ปล่อยไว้ให้แห้งในอุณหภูมิห้อง ใช้เวลา 12ชั่วโมง
  • ปล่อยไว้ข้างนอกที่มีอากาศร้อนจะแห้ง ภายใน 30 นาที
  • เป็นซิลิโคนที่ทนต่อแรงฉีกขาดสูงและไม่ขาดง่าย

Related products

Khunnapap Tech Solution
© Copyright 2019. Khunnapap